Dosen D3-Program Studi Akuntansi

Tenaga pengajar (dosen)  Diploma III Program Studi Akuntansi  FEB ULM adalah sebagai berikut :

No. Nama Dosen Tetap
1 Dr.  H. Fahmi Rizani, Drs, MM, Ak CA, CPA
2 Drs. Ec. A. Sayudi, M.Si, Ak, CA.
3 Dra. Ec. Hj. Nur Fatiah, M.Si, Ak, CA.
4 Drs. Muhammad Effendi, MS.
5 Dra. Rasidah, M.Si, Ak, CA.
6 Hj. Dahniar, SE, M.Si.
7 Dr. H. Ahmad Yunani, SE, M.Si.
8 H. Kasyful Anwar, SE, M.Si, Ak, CA.
9 Novika Rosari, SE, M.Si, Ak, CA.
10 Dra. Nor Hikmah, M.SA, Ak, CA.
11 Dr. Hj. Ade Adriani, SE, M.Si, Ak, CA.
12 Drs. Nasrudin, ME.
13 Hamdani, SE, M,Si, Ak, CA.
14 Lili Safrida, SE, M.Si, Ak, CA.
15 Ayu Oktaviani, SE, M.Si, Ak, CA.
16 Monica Rahardian AH, SE, M.Si.
17 Chairul Sahroni, SE, M.Si.
18 Ali Sadikin, SE, MM.
19 M. Zainal Abidin. S.Sos, M.Si.
20 Pusvita Indria Mei S, SE, MSA, Ak,CA.
21 Redawati, SE, M.Fin.
22 Dr. Novita W. Respati, SE, M.Si,Ak,CA
23 M.  Nordiansyah, SE, M.Ak, Ak, CA.
24 Eny Fahrati, SE, MP.
25 Anthonius Grivaldi S, SE, M.Si, Ak, CA.
26 Enny Hardi, SE,M.Si, Ak, CA
27 Diah Fitriaty, SE, M.Si